Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/734
Nhan đề: Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại bộ công an
Tác giả: Nguyễn, Văn Bảo
Trịnh, Bá Trúc
Từ khoá: Bộ công an
Quản lý dự án
Đầu tư xây dựng công trình
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại bộ công an, cơ sở khoa học về chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn đầu tư tại bộ công an. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1870
http://hdl.handle.net/hau/734
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn1.39 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn2.28 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.