Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/737
Nhan đề: Quy trình quản lý dự án cải tạo nâng cấp công trình công cộng trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Chủng
Ứng, Trọng Nghĩa
Từ khoá: Công trình công cộng
Quản lý dự án
Thanh Xuân
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng và dự án cải tạo, nâng cấp công trình, cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học để lập quy trình quản lý dự án cải tạo, nâng cấp công trình công cộng. Đề xuất quy trình quản lý dự án cải tạo công trình trên địa bàn Thanh Xuân Hà Nội.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1872
http://hdl.handle.net/hau/737
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn16.89 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn1.95 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.