Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7387
Nhan đề: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài phường Quan Hoa, Dịch Vọng - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội
Tác giả: Lê, Thị Bích Thuận
Lương, Việt Anh
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Kiến trúc cảnh quan
Đường Nguyễn Văn Huyên
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng không gian kiến trúc cảnh quan, cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, phường Dịch Vọng, Quan Hoa - quận Cầu Giấy. Từ đó, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7387
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.63 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
493.01 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.