Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/739
Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng trong lực lượng công an nhân dân
Tác giả: Nguyễn, Văn Bảo
Vũ, Đình Đông
Từ khoá: Dự án đầu tư xây dựng
Hoàng Mai
Quản lý dự án
Đại Kim
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng trong lực lượng công an nhân dân những năm gần đây. Những vấn đề lý luận về chất lượng công trình xây dựng và quản lý nhà nước về chất lượng công trình. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư trong ngành công an.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1873
http://hdl.handle.net/hau/739
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn993.19 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn1.99 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.