Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/743
Nhan đề: Quản lý hoạt động xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ninh Giang Hải Dượng phù hợp với các quy định của nhà nước và địa phương
Tác giả: Lê, Anh Dũng
Nguyễn, Văn Đức
Nguyễn, Văn Trụ
Từ khoá: Quản lý dự án
Vốn ngân sách Huyện Ninh Giang
Xây dựng dân dụng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam, cơ sở pháp lý và khoa học để nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng. Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xây dựng các công trình thuộc vốn ngân sách trên địa bàn huyện Ninh Giang.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1836
http://hdl.handle.net/hau/743
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn1.35 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn2.01 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.