Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7531
Nhan đề: Kiến Trúc số 141 - T01/2007
Tác giả: Tạp chí chuyên ngành kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Năm xuất bản: 1/2007
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7531
Bộ sưu tập: Tạp Chí Kiến Trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
748.96 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.