Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7553
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Thị Hường
Bùi, Xuân Hà
Từ khoá: Hạ tầng kỹ thuật
Đô thị mới
Văn Khê
Hà Đông
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật taị dự án khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7553
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.05 MBAdobe PDFXem truc tuyen
1.85 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.