Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/757
Nhan đề: Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng ngừa nước thấm qua tường barrette đối với các công trình trên địa bàn Nà Nội
Tác giả: Trịnh, Quang Vinh
Lê, Thành Đạt
Từ khoá: Tường
Barrette
Hà Nội
Nước thấm
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/700
http://hdl.handle.net/hau/757
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn8.54 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn8.75 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.