Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/762
Nhan đề: Đánh giá cường độ chịu nén của bê tông trên kết cấu công trình, khảo sát với một số công tr̀ình xây dựng tại Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Phương
Nguyễn, Hoài Nam
Từ khoá: Cường độ chịu nén
Bê tông
Hà Nội
Công trình xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/730
http://hdl.handle.net/hau/762
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn974.19 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn1.39 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.