Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/763
Nhan đề: Nghiên cứu mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài
Tác giả: Đỗ, Đình Đức
Nguyễn, Văn Đức
Bùi, Minh Tân
Từ khoá: Xây dựng
Quản lý
Dự án xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/726
http://hdl.handle.net/hau/763
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn5.87 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn6.29 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.