Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/769
Nhan đề: Cơ sở để lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công phần ngầm nhà cao tầng tại Việt Nam
Tác giả: Lê, Kiều
Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Nhà cao tầng
Thi công
Ngầm
Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/704
http://hdl.handle.net/hau/769
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn1.49 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn1.9 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.