Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7697
Nhan đề: Kiến Trúc số 197 - T09/2011
Tác giả: Tạp chí chuyên ngành kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Năm xuất bản: 9/2011
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7697
Bộ sưu tập: Tạp Chí Kiến Trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
177.06 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.