Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7735
Nhan đề: Kiến trúc Việt Nam số 5+6 năm 2015
Tác giả: Tạp chí chuyên ngành kiến trúc
Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn - Bộ Xây dựng
Từ khoá: Kiến trúc
Việt Nam
Số 5+6
Năm 2015
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Công ty TNHH In & Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7735
Bộ sưu tập: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
35.39 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.