Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7736
Nhan đề: Người Xây dựng 1&2 - 2014
Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Công ty In và Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7736
Bộ sưu tập: Tạp chí Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
68.94 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.