Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7746
Nhan đề: Xây dựng tháng 5 năm 2016
Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Từ khoá: Xây dựng
Tháng 5
Năm 2016
Năm xuất bản: 5/2016
Nhà xuất bản: Công ty In và Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7746
Bộ sưu tập: Tạp chí Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
40.42 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.