Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7747
Nhan đề: Xây dựng tháng 12 năm 2010
Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Từ khoá: Xây dựng
Tháng 12
Năm 2010
Năm xuất bản: 12/2010
Nhà xuất bản: Công ty In và Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7747
Bộ sưu tập: Tạp chí Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
32.09 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.