Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7748
Nhan đề: Nội thất số 234 tháng 8 năm 2015
Tác giả: Báo Kinh tế đô thị
Cơ quan của UBND Thành phố Hà Nội
Từ khoá: Nội thất
Số 234
Tháng 8
Năm 2015
Năm xuất bản: 1/8/2015
Nhà xuất bản: Công ty In Lê Quang Lộc
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7748
Bộ sưu tập: Tạp chí Nội thất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
18.34 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.