Trí tuệ nhân tạo AI : [31] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 31
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
2006AI 2006: Advances in Artificial IntelligenceSattar, Abdul; Kang, Byeong Ho
2005AI 2004: Advances in Artificial IntelligenceWebb, Geoffrey; Yu, Xinghuo
2002AI 2002: Advances in Artificial IntelligenceMcKay, Bob; Slaney, John
2001AI 2001: Advances in Artificial IntelligenceBrooks, Mike; Corbett, Dan; Stumptner, Markus
2007Advances in Artificial Intelligence: 20th Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, Canadian AI 2007, Montreal, Canada, May 28-30, 2007, ProceedingsKobti, Ziad; Wu, Dan
2003Advances in Artificial Intelligence: 16th Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, AI 2003, Halifax, Canada, June 11-13, 2003, ProceedingsXiang, Yang; Brahim, Chaib-draa
2020Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Artificial Intelligence and Social Computing, the AHFE International Conference on Human Factors, Software, Service and Systems Engineering, and the AHFE International Conference of Human Factors in Energy, July 24-28, 2019, Washington D.C., USAAhram, Tareq
2002Advances in Artificial Intelligence: 15th Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, AI 2002 Calgary, Canada, May 27-29, 2002 ProceedingsCohen, Robin; Spencer, Bruce
2013Advances in Artificial Intelligence: 26th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2013, Regina, Canada, May 28-31, 2013. ProceedingsZaiane, Osmar; Zilles, Sandra
2014Advances in Artificial Intelligence: 27th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2014, Montréal, QC, Canada, May 6-9, 2014. ProceedingsSokolova, Marina; van Beek, Peter
2006Advances in Artificial Intelligence: 19th Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, Canadian AI 2006, Quebec City, Quebec, Canada, June 7-9, ProceedingsLamontagne, Luc; Marchand, Mario
2012Advances in Artificial Intelligence: 25th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2012, Toronto, ON, Canada, May 28-30, 2012, ProceedingsKosseim, Leila; Inkpen, Diana
2000Advances in Artificial Intelligence: 13th Biennial Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, AI 2000 Montreal, Quebec, Canada, May 14-17, 2000 ProceedingsHamilton, Howard J.
2006Advances in Artificial Intelligence: 4th Helenic Conference on AI, SETN 2006, Heraklion, Crete, Greece, May 18-20, 2006, ProceedingsAntoniou, G.; Potamias, G.; Spyropoulos, C.; Plexousakis, D.
2001Advances in Artificial Intelligence: 14th Biennial Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, AI 2001 Ottawa, Canada, June 7-9, 2001 ProceedingsStroulia, Eleni; Matwin, Stan
2015Advances in Artificial Intelligence: 28th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2015, Halifax, Nova Scotia, Canada, June 2-5, 2015, ProceedingsBarbosa, Denilson; Milios, Evangelos
2011Advances in Artificial Intelligence: 24th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2011, St. John's, Canada, May 25-27, 2011, ProceedingsButz, Cory; Lingras, Pawan
2010Advances in Artificial Intelligence: 23rd Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2010, Ottawa, Canada, May 31 - June 2, 2010, ProceedingsFarzindar, Atefeh; Keselj, Vlado
2004Advances in Artificial Intelligence: 17th Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, Canadian AI 2004, London, Ontario, Canada, May 17-19, 2004, ProceedingsTawfik, Ahmed Y.; Goodwin, Scott D.
2016Advances in Artificial Intelligence: 29th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2016, Victoria, BC, Canada, May 31 - June 3, 2016. ProceedingsKhoury, Richard; Drummond, Christopher
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 31