Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/782
Nhan đề: Phá dỡ nhà ở lắp ghép bê tông tấm lớn trong đô thị thành phố Hà Nội
Tác giả: Đỗ, Đình Đức
Nguyễn, Văn Đức
Phạm, Khánh Tùng
Từ khoá: Hà Nội
Nhà ở
Bê tông
Lắp ghép
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/752
http://hdl.handle.net/hau/782
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn12.42 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn12.63 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.