Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7945
Nhan đề: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Tác giả: Vương, Hải Long
Nguyễn, Thị Yên
Từ khoá: Quản lý không gian kiến trúc
Kiến trúc cảnh quan
Khu đô thị Văn Quán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Từ thực trạng về công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị mới Văn Quán. Trình bày cơ sở khoa học về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị Văn Quán. Đề xuất giải pháp nhằm quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan cho khu đô thị mới Văn Quán đảm bảo tính thống nhất của không gian tổng thể đến không gian cụ thể các khu vực thuộc khu đô thị và phù hợp với quy hoạch được duyệt
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7945
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
770.47 kBAdobe PDFXem truc tuyen
3.7 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.