Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/805
Nhan đề: Bố trí khoảng cách neo hợp lý trong đất cho tường chắn tạm tuyến tầu điện ngầm số một của khu vực đô thị thành phố Hà Nội
Tác giả: Nguễn, Công Giang
Trịnh, Đình Kiên
Từ khoá: Cách neo trong đất
Hà Nội
Tính toán thi công
Tàu điện ngầm
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về neo trong đất và việc sử dụng neo để gia cố tường hố đào phục vụ cho công trình ngầm, cơ sở lý thuyết tính toán tường neo, thiết kế neo trong đất và nghiên cứu phương pháp bố trí neo hợp lý, áp dụng lý thuyết để tính toán bài toán, thiết kế và bố trí neo hợp lý trong đất.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1371
http://hdl.handle.net/hau/805
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn2.23 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn721.58 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.