Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/808
Nhan đề: Thiết kế nhà ở xã hội sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Hữu Dũng
Lê, Quang Thái
Từ khoá: Hà Nội
Nhà ở
Năng lượng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về nhà ở xã hội và công trình sử dụng năng lượng hiệu quả trên thế giới và Việt Nam. Trình bày cơ sở khoa học của việc sử dụng năng lượng hiệu quả cho nhà ở thấp tầng tại Hà Nội. Đề xuất 1 số giải pháp thiết kế thụ động cho nhà ở xã hội theo hướng sử dụng năng lượng hiệu quả, phù hợp với đối tượng trên.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1287
http://hdl.handle.net/hau/808
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn11.44 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn610.08 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.