Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/823
Nhan đề: Ứng xử của móng cọc nhà cao tầng dưới tác dụng của tải trọng động đất
Tác giả: Nghiêm, Mạnh Hiến
Nguyễn, Văn Sơn
Từ khoá: Nhà cao tầng
Tính toán móng cọc
Tải trọng dộng đất
Động đất
Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về móng cọc của nhà cao tầng chụi tải trọng động đất, phương pháp tính toán móng cọc của nhà cao tầng chụi tải trọng động đất, tính toán móng cọc của nhà cao tầng chụi tải trọng động đất.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1358
http://hdl.handle.net/hau/823
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn1.99 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn822.28 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.