Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/835
Nhan đề: Nghiên cứu sự làm việc và tính toán hệ vách dựng kính áp dụng trong nhà cao tầng chịu tải trọng gió ở Việt Nam
Tác giả: Vũ, Hoàng Hiệp
Phùng, Thị Hoài Hương
Đỗ, Hoàng Lâm
Từ khoá: Việt Nam
Nhà cao tầng
Vách
Gió
Tải trọng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/694
http://hdl.handle.net/hau/835
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn15.33 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Phần rút gọn của luận văn15.65 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.