Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/846
Nhan đề: Design Hotels: Architectural Design
Nhan đề khác: Thiết kế khách sạn - Thiết kế kiến trúc
Từ khoá: Kiến trúc
Thiết kế
Khách sạn
Năm xuất bản: 5/1998
Nhà xuất bản: Monsa
Định danh: http://10.3.2.31:8080/digilib/handle/cil_hau/184
http://hdl.handle.net/hau/846
ISBN: 978-8489861015
Bộ sưu tập: Bộ sách Architectural design {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
48.63 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.