Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/847
Nhan đề: New Working Spaces: Architectural Design
Nhan đề khác: Không gian làm việc mới: Thiết kế kiến trúc
Từ khoá: Kiến trúc
Thiết kế
Không gian làm việc
Năm xuất bản: 8/2003
Tóm tắt: New Working spaces features architecture created for the tertiary sector which has become a hot topic at present. The application of new computer technologies has caused a revolution in the way that we work, which in turn has caused a revolution in the way are accommodated at work. As this book demonstrates a more pleasant working environment is being created through the application of criteria such as intelligent construction, ergonomics, improved air conditioning systems, new cladding methods, ecological efficiency, health concerns, and control of light intensity.
Định danh: http://10.3.2.31:8080/digilib/handle/cil_hau/193
http://hdl.handle.net/hau/847
ISBN: 978-8489861183
Bộ sưu tập: Bộ sách Architectural design {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
38.25 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.