Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/849
Nhan đề: Domestic Interiors: Architectural Design
Nhan đề khác: Nội thất gia đình: Thiết kế kiến trúc
Từ khoá: Thiết kế
Kiến trúc
Nội thất
Năm xuất bản: 1995
Định danh: http://10.3.2.31:8080/digilib/handle/cil_hau/186
http://hdl.handle.net/hau/849
Bộ sưu tập: Bộ sách Architectural design {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
44.6 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.