Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/852
Nhan đề: New Apartment Buildings: Architectural Design
Nhan đề khác: Chung cư mới: Thiết kế kiến trúc
Từ khoá: Chung cư
Thiết kế
Kiến trúc
Năm xuất bản: 2006
Định danh: http://10.3.2.31:8080/digilib/handle/cil_hau/189
http://hdl.handle.net/hau/852
ISBN: 978-8489861497
Bộ sưu tập: Bộ sách Architectural design {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
18.59 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.