Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/853
Nhan đề: New Coastal Houses: Architectural Design
Nhan đề khác: Nhà ven biển mới: Thiết kế kiến trúc
Từ khoá: Thiết kế
Kiến trúc
Nhà ở
Ven biển
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://10.3.2.31:8080/digilib/handle/cil_hau/190
http://hdl.handle.net/hau/853
ISBN: 978-8489861657
Bộ sưu tập: Bộ sách Architectural design {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
41.61 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.