Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/854
Nhan đề: New Health Facilities: Architectural Design
Nhan đề khác: Cơ sở y tế mới: Thiết kế kiến trúc
Từ khoá: Thiết kế
Kiến trúc
Cơ sở y tế
Năm xuất bản: 2001
Tóm tắt: Hospitals and health centers are a unique category of architecture with clearly defined characteristics. Health architecture must offer imaginative, constructive responses and flexible solutions to the problems raised by this special and flexible solutions to the problems raised by this special type of facility: planning, budgets and space as well as the idiosyncrasies arising from each particular field of health. New Health Facilities presents the best examples of health architecture constructed in recent years and each of the architects demonstrates a solid understanding of the need to create new and better health facilities.
Định danh: http://10.3.2.31:8080/digilib/handle/cil_hau/191
http://hdl.handle.net/hau/854
ISBN: 978-8489861664
Bộ sưu tập: Bộ sách Architectural design {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
40.74 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.