Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8566
Nhan đề: Tạp chí Khoa học Kiến trúc và xây dựng số 15
Từ khoá: Kiến trúc
Xây dựng
Số 15
Tháng 8
Năm 2014
Năm xuất bản: 8/2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8566
Bộ sưu tập: Tạp chí Khoa học Kiến trúc Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
19.44 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.