Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8567
Nhan đề: Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng số 18
Từ khoá: Kiến trúc
Xây dựng
Số 18
Tháng 6
Năm 2015
Năm xuất bản: 6/2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8567
Bộ sưu tập: Tạp chí Khoa học Kiến trúc Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
22.88 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.