Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8589
Nhan đề: Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng số 31 năm 2018
Từ khoá: Kiến trúc
Xây dựng
Số 31
Tháng 8
Năm 2018
Năm xuất bản: 8/2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8589
Bộ sưu tập: Tạp chí Khoa học Kiến trúc Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
19.99 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.