Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8590
Nhan đề: Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng số 33 năm 2019
Từ khoá: Kiến trúc
Xây dựng
Số 33
Tháng 3
Năm 2019
Năm xuất bản: 3/2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8590
Bộ sưu tập: Tạp chí Khoa học Kiến trúc Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
22.43 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.