Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/865
Nhan đề: Pre- and post-test mathematical modelling of a plan-asymmetric reinforced concrete frame building
Tác giả: Peter, Fajfar
Matjaž, Dolšek
Damjan, Marušíc
Aurel, Stratan
Năm xuất bản: 3/2006
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/574
http://hdl.handle.net/hau/865
Bộ sưu tập: Sách khoa học cơ bản {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.