Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8949
Nhan đề: Cơ sở địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình
Tác giả: Nguyễn, Hồng Đức
Từ khoá: Xây dựng
Địa chất công trình
Địa chất thủy văn
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Xây dựng
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/8949
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6.82 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.