Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/905
Nhan đề: Estimation of seismic drift demands for frame structures
Tác giả: Akshay, Gupta
Helmut, Krawinkler
Năm xuất bản: 3/2000
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/535
http://hdl.handle.net/hau/905
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
687.13 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.