Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/913
Nhan đề: Capacity-demand-diagram methods for estimating seismic deformation of inelastic structures:SDF systems
Tác giả: Anil K., Chopra
Rakesh K., Goel
Năm xuất bản: 4/1999
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/506
http://hdl.handle.net/hau/913
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
449.52 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.