Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/929
Nhan đề: Asymmetric one-storey elastic systems with non-linear viscous and viscoelastic dampers: simplified analysis and supplemental damping system design
Tác giả: Wen-, Hsiung Lin
Anil K., Chopra
Năm xuất bản: 7/2002
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/586
http://hdl.handle.net/hau/929
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
200.15 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.