Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/931
Nhan đề: Handbook of Storage Tank Systems: Codes: Regulations, and Designs
Tác giả: Wayne B., Geyer
Năm xuất bản: 20/1/2000
Nhà xuất bản: CRC Press
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/436
http://hdl.handle.net/hau/931
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.03 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.