Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/933
Nhan đề: Comparing response of SDF systems to near-fault and far-fault earthquake motions in the context of spectral regions
Tác giả: Anil K., Chopra
Chatpan, Chintanapakdee
Năm xuất bản: 3/2001
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/588
http://hdl.handle.net/hau/933
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
683.08 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.