Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9335
Nhan đề: Architectural Record - Tháng 8/2021
Năm xuất bản: 8/2021
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/9335
Bộ sưu tập: Architectural Record

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
55.11 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.