Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/935
Nhan đề: Understanding and predicting effects of supplemental viscous damping on seismic response of asymmetric one-storey systems
Tác giả: Wen-, Hsiung Lin
Anil K., Chopra
Năm xuất bản: 2/2001
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/585
http://hdl.handle.net/hau/935
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
291.75 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.