Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/936
Nhan đề: Mathematical modelling of an infilled rc frame structure based on the results of pseudo-dynamic tests
Tác giả: Matjaž, Dolšek
Peter, Fajfar
Năm xuất bản: 10/2001
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/568
http://hdl.handle.net/hau/936
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
262.08 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.