Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/937
Nhan đề: Flexural deformation capacity of rectangular RC columns determined by the CAE method
Tác giả: Iztok, Peruš
Karmen, Poljanšek
Peter, Fajfar
Năm xuất bản: 3/2006
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/569
http://hdl.handle.net/hau/937
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
577.16 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.