Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/939
Nhan đề: Simplied non-linear seismic analysis of infilled reinforced concrete frames
Tác giả: Matjaž, Dolšek
Peter, Fajfar
Năm xuất bản: 6/2004
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/566
http://hdl.handle.net/hau/939
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
358.93 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.