Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/941
Nhan đề: Seismic performance of an instrumented ten-storey reinforced concrete building
Tác giả: EDUARDO, MIRANDA
VITELMO V., BERTERO
Năm xuất bản: 2/1995
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/544
http://hdl.handle.net/hau/941
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.12 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.