Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/948
Nhan đề: A simplified method for dynamic response analysis of soil-pile-building interaction
Tác giả: Shin’ichiro, TAMORI
Masanori, IIBA
Yoshikazu, KITAGAWA
Năm xuất bản: 3/2004
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/543
http://hdl.handle.net/hau/948
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
514.75 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.