Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/949
Nhan đề: Seismic performance and retrofit evaluation of reinforced concrete structures
Tác giả: Joseph M., Bracci
Sashi K., Kunnath
Andrei M., Reinhorn
Năm xuất bản: 1/1997
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/540
http://hdl.handle.net/hau/949
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
768.69 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.