Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/950
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorAndrew C., Guyader
dc.date.accessioned2016-03-04T19:20:54Z-
dc.date.available2016-03-04T19:20:54Z-
dc.date.issued2004-04
dc.identifier.urihttp://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/hau/950-
dc.language.isoenvi
dc.publisherPASADENA, CALIFORNIAvi
dc.titleA statistical approach to equivalent linearization with application to performance-based engineerinvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.55 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.